Kabinski prostor aviona J-21 Jastreb
   
   
Centralni pult:
Izgled kabine je veoma slican kabini N-60 Galeb
sa neznatnim izmenama kao sto su:

- dodati instrumenti za AF Kamere
- izmenjena tabla naoruzanja
- modernija radio navigacijska oprema
- itd....

Ovde su samo navene pojedine razlike, za detalje pogledati 
kabinu N-60 Galeb

1. Magnetni kompas
2. Nisan K-14C: poluga raspona cilja
3. Nisan K-14C: preticanje u promilima: 
  (npr: 0 za mitraljeze, 
       12-24 za rakete, 
       120 za bombe)
4. Nisan K-14C: daljina do cilja 
   (podesava se okretanjem obloge rucice gasa)
5. Nisan K-14C: sijalice za mrezice nisana
6. Prekidac aero-foto kamere
7. Brojac snimaka aero-foto kamere
8. Bolcna za zabrazljivanje palice na zemlji
      
Fotografija kabine preuzeta sa sajta Emila Pozara http://www.geocities.com/hrvatsko_zrakoplovstvo/zemunik/jastreb.html