Kabinski prostor aviona J-21Jastreb
   
   
 
Fotografija kabine preuzeta sa sajta Emila Pozara http://www.geocities.com/hrvatsko_zrakoplovstvo/zemunik/jastreb.html
Desni pult:

      9. Prekidaci ukljucenja instrumenata:
          pritisak ulja, 
          pritisak hidroulja, 
          gorivomer, 
          grejanje pitot cevi
     10. Prekidaci: ZM Kompas, pretvarac (pomocni-glavni), stablilizacija ZMK
     11. Osiguraci (broj 1 akumulator, 2 generator, 3 pretvarac, 5 naoruzanje, itd)
     12. Kiseonicki urdjaj: leptir i pokazivac pritiska kiseonika
     13. Prekidaci rada motora: buster pumpa,
                           starter/generator sa signalizacijom, 
                           dugme za startovanje motora, 
                           prekidac startovanja motora u vazduhu (varnica)
     
     
    
    
    14. Radio kompas
    15. Radio stanica sa potenciometrom cujnosti
    16. Lula za dovod spoljnjeg vazduha za provetravanje kabine
    17. Prikljucak creva za kiseonik
    18. Kiseonik u nuzdi iz boce u sedistu