Kabinski prostor aviona J-21Jastreb
   
   
 
Fotografija kabine preuzeta sa sajta Emila Pozara http://www.geocities.com/hrvatsko_zrakoplovstvo/zemunik/jastreb.html
Levi pult:
     19. Rucica za odbacivanje poklopca kabine
     20. Rucica za izvlacenje i odbacivanje koceceg padobrana
     21. Rucica stajnog trapa
     22. Trimer po dubini
     23. Pokazivac polozaja trimera
     24. Prekidac taxi svetlo-far za sletanje
     25. Potenciometri osvetljenja mrezice nisana
     26. Prekidaci startnih raketa: priprema, paljenje, odbacivanje)
  27. Lula za dovod spoljnjeg vazduha za provetravanje kabine   
     
    


    28. Crveno svetlo osvetljavanja kabine
    29. Prekidac i brojac snimaka kamere naoruzanja (za mirtaljeze)
    30. tabla svetlosne signalizacije sa prekidacima i potenciometrima: unutrasnje i spoljnje osvetlenja
    31. Poluga za rad sa zakrilcima
    32. Rucica gasa/snage motora: sa prekidacem za kocenje mrezice nisana
       i oblogom za rad sa daljinarom nisana
    33. Prekidac vazdusnih kocnica na donjem delu rucice gasa
    34. Poluga za zabravljivanje rucice gasa
    35. Trimer krilaca