Kabinski prostor aviona N-60 Galeb
   
   
Zadnja kabina centralni pult
 1. Signalizacija zabravljenosti poklopca kabine
 2. Brzinomer
 3. Vestacki horizont
 4. Variometar
 5. Signalizacija pozara
 6. Akcelerometar
 7. Siganalizacija zabravljenosti stajnog trapa
 8. Pokazivac polozaja stajnog trapa
 9. Rucica za odbacivanje poklopca kabine
10. Visinomer
11. ZMK Ziromagnetni kompas
12. Radio kompas
13. Procentomer rada motora
14. Signalizacija: ispraznjenosti tip-tenkova (zute) 
               niskog pritiska goriva
               niskog pritiska vazduha u spremnicima
               niskog nivoa goriva
15. Signalizacija: generator, akumulator
16. Pokazivac polozaja zakrilaca
17. Sat
18. Pokazivac skretanja i klizanja
19. Pokazivac kolicine goriva u trupnom rezervoaru
20. Pokazivac temperature izduvnih gasova
21. Leptir kiseonickog uredjaja
22. Pokazivac pritiska hidroulja
23. Prekidac generatora
24. Volt-ampermetar
25. Pokazivac pritiska ulja u motoru
26. Prekidac zapustanja motora u vazduhu
27. Pokazivac pritiska kiseonika
28. Glavni oruzni prekidac sa signalizacijom
29. Prekidac akumulatora
30. Pretvarac istosmerne u naizmenicnu struju
31. Signalizacija ?
32. Radio stanica 
33. Radio kompas Marconi 
(popularno zvan mlin za kafu zbog rucice kojom se trazi frekvencija)
34. Palica - prekidac radio veze
     
Fotografija kabine preuzeta sa sajta Emila Pozara http://www.geocities.com/hrvatsko_zrakoplovstvo/zemunik/galeb.html