Kabinski prostor aviona N-60 Galeb
   
   
 
Fotografija kabine preuzeta sa sajta Emila Pozara http://www.geocities.com/hrvatsko_zrakoplovstvo/zemunik/galeb.html
Zadnja kabina desni pult
35. Mesac: (radio veza - radio kompas - interfon)
36. Potenciometar osvetljenja kabine
37. Crevo kiseonickog uredjaja (iza creva se nazire regulator i klizac za rucno regulisanje dovoda kiseonika)
38. Kabal radio veze
39. Crveno svetlo osvetljenja kabine
40. Dokumentacija o kalibrazi visinomera, brzinomera i kompasa