Kabinski prostor aviona N-60 Galeb
   
   
 
Fotografija kabine preuzeta sa sajta Emila Pozara http://www.geocities.com/hrvatsko_zrakoplovstvo/zemunik/galeb.html
Zadnja kabina levi pult - slika 1
41. Lula za provetravanje kabine i dovod spoljnjeg vazduha
42. Pokazivac polozaja trimera po dubini
43. Trimer po dubini
44. Rucica snage motora (ne vidi se poluga za rad zakrilacima, kao u prednjoj kabini)
45. Prekidac vazdusnik kocnica
46. Zebra rucica (kao u prednjoj kabini)
47. Slavina niskog pritiska goriva
48. Slavina visokog pritiska goriva
49. Rucica stajnog trapa