Kabinski prostor aviona N-60 Galeb
   
   
 
Fotografija kabine preuzeta sa sajta Emila Pozara http://www.geocities.com/hrvatsko_zrakoplovstvo/zemunik/galeb.html
Zadnja kabina levi pult - slika 2
50. Slavina grejanja kabine
51. Prikljucak za anti-g odelo
52. Test dugme uredjaja za anti-g